skip to Main Content

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. is opgericht in 1947. Onze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van Oudleusen.

Actueel

Ontsluiting nieuwbouw.

De bebouwde kom van Oudleusen rukt steeds verder op naar het noorden. Deze uitbreiding moet ook goed en veilig bereikbaar zijn! Plaatselijk Belang heeft navraag gedaan bij de gemeente naar de plannen hiervoor. De belangrijkste ontsluitingsweg zal de Muldersweg (vanaf de Schoolstraat) zijn. Deze zal…

Lees verder

Lidmaatschap Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang waardeert uw lidmaatschap. Als een lid van Plaatselijk Belang 75 jaar wordt, dan krijgt deze namens Plaatselijk Belang een presentje. Ook leden van 80 jaar en ouder worden bezocht en krijgen een presentje. Het presentje wordt mede mogelijk gemaakt door Dirk Wennemars, dit…

Lees verder

Spelen, bewegen en ontmoeten

De gemeente Dalfsen wil openbare ruimtes graag laten bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van Oudleusen. Spelen, bewegen en ontmoeten zijn belangrijk als het gaat om gezond blijven en je gezond voelen. De gemeente heeft al nagedacht over hoe de openbare ruimte daar in…

Lees verder

Voortgang uitbreiding Oudleusen.

Afgelopen voorjaar is er een informatieavond geweest over de uitbreidingsplannen van Oudleusen. Tijdens deze avond die georganiseerd werd door Plaatselijk belang is door de gemeente Dalfsen en woonstichting Vechthorst uitleg gegeven over de invulling van uitbreidingsgebied Muldersweg II. Ook was er gelegenheid om een belangstellingsformulier…

Lees verder

Bingo vrijdag 29 september 2023

Op vrijdag 29 september is hij er weer: onze jaarlijkse Bingo! Ook dit jaar zijn er weer veel leuke prijzen te winnen. Iedereen is van harte welkom vanaf 20.00 uur in de Wiekelaar.

Lees verder

Voorlichting uitbreiding Oudleusen

Zoals iedereen kan zien wordt er in Oudleusen flink gebouwd, onze kern groeit flink. Van het huidige bouwgebied (Muldersveld 1) zijn alle kavels uitgegeven. Binnen afzienbare tijd zal er begonnen worden met het bouwrijp maken van de uitbreiding: Muldersveld 2. Op dinsdagavond 9 Mei om…

Lees verder
Back To Top