skip to Main Content

Op woensdagavond 13 juli is er een informatieavond georganiseerd door de gemeente over de aanstaande aanpassing van de Parallelstraat.
Hiervoor waren de aanwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd.

Tijdens deze avond werden de ontwerpen getoond zoals die bedacht zijn.
De bedoeling is dat de Parallelstraat onderdeel uit gaat maken van de fietsroute tussen Dalfsen en Ommen, en ook als zodanig herkenbaar wordt.
De straat zal ingericht gaan worden als fietsstraat (auto te gast), zal rood asfalt krijgen en het verkeer zal voorrang krijgen op de zijwegen.
Ook zullen er verhogingen aangebracht gaan worden om de snelheid van het overige verkeer af te remmen.

Op deze avond was ook het Oversticht aanwezig om te horen welke ideeën er leven onder de aanwezigen m.b.t. het inrichten van het groen.
Daarbij wordt ook het terrein meegenomen welke op de hoek Hessenweg-Stokte ligt.

Er ontstonden deze avond zinvolle discussies, waarbij de zorgen van de aanwonenden over de snelheid van het verkeer op de Parallelstraat duidelijk naar voren kwamen.
Er zal door de gemeente gekeken worden wat er nog meer gedaan kan worden om de snelheid te beperken, hierover zal later in een kleiner gezelschap verder gesproken worden.

Back To Top