skip to Main Content

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oudleusen bestaat uit:

Bennie Kasper – Voorzitter
Inge de Jong – Secretaris
Wim Stokebrand – Penningmeester
Iris Knol – Algemeen bestuurslid (plv. voorzitter)
Joke Dunnewind – Algemeen bestuurslid
Jan Linthorst – Algemeen bestuurslid
(Vacant) – Algemeen bestuurslid

Back To Top