Dorpsplan

Onder de naam LangLeveOudleusen is in 2005, onder regie van Plaatselijk Belang, een dorpsontwikkelingsplan voor Oudleusen gemaakt. In 2007
is het dorpsontwikkelingsplan Lang Leve Oudleusen gereed gekomen. Drie jaar later is met hetzelfde enthousiasme, en met inzet van al bestaande commissies,
gewerkt aan het opplussen van het dorpsontwikkelingsplan. Tijdens een bewonersavond zijn de wensen uit het dorpsontwikkelingsplan van 2007 verfijnd
en geprioriteerd. Vervolgens is op basis van deze dorpsagenda een uitvoeringsplan voor de komende vier jaar opgesteld. Oudleusen zet in op een
leefbare, actieve kern waar het prettig samenwonen is. Op 19 april 2011 hebben Plaatselijk Belang Oudleusen en de gemeente Dalfsen een convenant ondertekend
om gemaakte afspraken kracht bij te zetten. Grote dank gaat uit naar de Oudleusenaren die op een positieve en actieve manier hebben bijgedragen aan het
opplussen van het dorpsontwikkelingsplan. Ook willen we het Consortium Dorpsplanplus bedanken voor de plezierige en constructieve samenwerking.

Facebook Twitter