skip to Main Content

Op 30 augustus ’s ochtends vroeg is de hessenweg weer opengegaan voor het verkeer, nadat deze drie weken afgesloten is geweest.
In die drie weken is de hele weg voorzien van nieuw asfalt en zijn er vier fietstunnels onder de weg doorgemaakt.
Ook zijn er diverse faunapassages gemaakt, een rotonde en waar nodig zijn nieuwe stoplichten geplaatst.
De hessenweg heeft nu via een spoorviaduct een rechtstreekse aansluiting op de snelweg.
Oudleusen is nu dus nog beter bereikbaar!
De komende tijd zullen de fietstunnels verder afgewerkt worden, de tunnel onder de nieuw aangelegde rotonde kan al wel gebruikt worden.

Direct na het openstellen van de hessenweg is de gemeente Dalfsen begonnen met het verlengen van het fietspad vanuit de tunnel richting de Mennistensteeg.
De Mennistensteeg zal fietsvriendelijk ingericht worden.
De komende weken zal de weg o.a. voorzien worden van nieuw asfalt en betonverharding langs de wegrand.
Tijdens deze werkzaamheden is de Mennistensteeg beperkt te gebruiken.

De verwachting is dat deze werkzaamheden tot eind september duren.
Daarna is de Mennistensteeg uitsluitend nog open voor fietsers en bestemmingsverkeer.

Back To Top