skip to Main Content

De gemeente Dalfsen is bezig met het uitwerken van een nieuwe woonbeleid.

Hiervoor worden de inwoners van harte uitgenodigd om mee te praten en samen te kijken naar de toekomst over wonen.
Tijdens de inloopavond kan het bijvoorbeeld gaan over welke woningenbehoefte er is in Oudleusen.
Of hoe woningen betaalbaar blijven voor starters, hoe iemand met een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen of om welke woningen de komende jaren gebouwd moeten worden.
Met de opbrengst uit deze bijeenkomsten stelt de gemeente haar nieuwe woonbeleid ‘de woonzorgvisie’ op.

Kom dus meepraten op 9 april in de Wiekelaar.
Iedereen is welkom om tussen 19.00 en 21.00 uur binnen te lopen.
Deze avond zijn wethouders, medewerkers van de gemeente en het adviesbureau Companen aanwezig met wie u uw zorgen of ideeën kunt delen.
Uiteraard is Plaatselijk Belang ook aanwezig.

Back To Top