skip to Main Content

Maandag 10 juni was er in Zwolle een informatiebijeenkomst over de plannen van Defensie om een grootschalige munitieopslag te bouwen in het buitengebied van Oudleusen. Plaatselijk Belang Oudleusen heeft deze bijeenkomst bezocht, evenals een aantal bezorgde dorpsgenoten. Op dit moment zijn er 8 locaties in Nederland aangewezen die door Defensie als geschikt worden geacht. Van die 8 locaties zal er 1 (of hooguit 2) overblijven. Mocht de keuze van het kabinet begin 2025 op Dalfsen vallen, dan heeft dat grote impact op ons dorp en onze gemeente. Globaal gaat het om een gebied van ruim 70 ha tussen de Dedemsweg en Welsummerveldweg.
Er is nog niks zeker, maar totdat er een besluit wordt genomen over de definitieve locatie zit het gebied feitelijk ‘op slot’. Dat zorgt voor onzekerheid bij de bewoners en bedrijven die in dat gebied gevestigd zijn.
Plaatselijk Belang Oudleusen volgt de ontwikkelingen op de voet. Als er meer duidelijkheid is, communiceren wij dat.

Op vrijdag 28 juni tussen 16.00 en 18.00 uur organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst hierover in de foyer van het gemeentehuis.

Back To Top