skip to Main Content

De bebouwde kom van Oudleusen rukt steeds verder op naar het noorden.
Deze uitbreiding moet ook goed en veilig bereikbaar zijn!
Plaatselijk Belang heeft navraag gedaan bij de gemeente naar de plannen hiervoor.
De belangrijkste ontsluitingsweg zal de Muldersweg (vanaf de Schoolstraat) zijn. Deze zal daarvoor flink aangepakt moeten worden.
Eerst zal bepaald moeten worden hoe de weg en het aanliggende groen er uit komt te zien.
Komt er een vrij liggend wandelpad? Hoe gaat de afwatering en wateropvang geregeld worden?
Welke verharding gaat er komen (asfalt, of klinkers)?
Hoe kan de snelheid van het verkeer beperkt worden?

Kortom er zijn daarover nog veel vragen bij zowel Plaatselijk Belang als de gemeente.
De komende maanden gaat de gemeente een plan maken. Plaatselijk Belang zal meedenken over dit plan.

Vanwege het vele bouwverkeer zal de uitvoering van de werkzaamheden nog enige tijd op zich laten wachten.

Back To Top