skip to Main Content

Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. werd in 1947 opgericht als buurtvereniging met als doel “de belangen der leden zoveel mogelijk te behartigen”. De eerste jaren speelt de vereniging een rol bij onder andere de verharding van wegen en aansluiting op het elektriciteitsnet.

Naamswijziging

Nadat er geen enkel lid komt opdagen op de ledenvergadering van 1965, wordt opheffing van de vereniging overwogen. Het bestuur is echter overtuigd van het bestaansrecht en besluit onder de nieuwe naam Plaatselijk Belang Oudleusen e.o. verder te gaan.

In de jaren die volgen is Plaatselijk Belang betrokken bij de komst van de bibliotheek, de introductie van het paasvuur, de bouw van de sporthal en vele andere voorzieningen. Vanaf 1970 worden de leden van 75 jaar en leden van 80 jaar en ouder op hun verjaardag bezocht namens Plaatselijk Belang. Als attentie wordt een fruitmandje gegeven welke al jaren tegen gereduceerd tarief door Dirk Wennemars beschikbaar wordt gesteld.

Back To Top