skip to Main Content

Plaatselijk Belang Oudleusen wil graag een vlaggenmast met vlag voor het dorp. Deze willen we plaatsen bij het oorlogsmonument aan het Roggeland. Ieder jaar op 4 mei heeft Oudleusen hier haar eigen dodenherdenking. Met dit doel doet Plaatselijk Belang Oudleusen mee met de Rabobank Clubkas. Het aantal euro’s dat wij hiermee binnen halen is afhankelijk van het aantal leden van de Rabobank dat op ons gaat stemmen. Zo werkt het.

Per 2016 start de Rabobank met de Rabobank Clubkas Campagne. Hiermee komt een einde aan het sponsor- en donatiebeleid dat tot 2016 gold. In de Rabobank Clubkas Campagne beslissen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek over de verdeling van de sponsor- en donatiegelden. Tijdens de campagneperiode mogen leden van de bank hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. De waarde van een stem wordt achteraf bepaald, op basis van het totaal uitgebrachte stemmen. Meer stemmen betekent meer geld voor de vereniging of stichting. Bankier je bij de Rabobank, maar ben je nog geen lid van de Rabobank, dan kun je nog  tot 12 februari lid worden. Mensen met een en/of bankrekening kunnen allebei lid worden.

De leeftijdsgrens voor een lidmaatschap was vanaf 18 jaar, maar is op verzoek van veel clubs aangepast naar 12 jaar. Voor 12- tot en met 17-jarigen die lid willen worden, is een volmacht van de ouders/verzorgers nodig. Nadat het lidmaatschap is aangevraagd via de website van de Rabobank, sturen wij per post een formulier voor de volmacht toe. Let op: ook hiervoor geldt dat het lidmaatschap voor 12 februari 2016 moet worden aangevraagd.

Op 10 maart ontvangt ieder lid een stemkaart in de bus, hiermee kan er online gestemd worden tot 25 maart. Ieder lid krijgt vijf stemmen te verdelen. Maximaal twee stemmen mogen op dezelfde vereniging/stichting, de overige drie moeten verdeeld worden over de andere deelnemers. Op 12 april is de finale avond en dan hopen wij een mooi bedrag mee naar Oudleusen te nemen.

Plaatselijk Belang Oudleusen rekent op uw stem.

Back To Top