skip to Main Content

Al vele jaren is gewerkt aan het realiseren van een dorpsplein voor Oudleusen. Ondertussen is het zover dat het plein nagenoeg gerealiseerd is. Op het aanplanten van een haag na, aan de noordzijde van de kerk langs het gras, is het plein gereed. De officiële opening zal begin 2017 plaatsvinden. Hoe dit gestalte gaat krijgen is nog niet bekend. Weer een deel afgewerkt van ons DorpsPlanPlus. Een mooi resultaat.

Back To Top