skip to Main Content

De gemeente Dalfsen wil openbare ruimtes graag laten bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van Oudleusen.
Spelen, bewegen en ontmoeten zijn belangrijk als het gaat om gezond blijven en je gezond voelen.
De gemeente heeft al nagedacht over hoe de openbare ruimte daar in de toekomst aan kan bijdragen en wil daarover in gesprek met Plaatselijk Belang.
Om goed voorbereid aan dit gesprek deel te kunnen nemen willen wij graag weten wat er in Oudleusen nog gemist wordt, of wat beter zou kunnen.
Voldoen de speeltuintjes bijvoorbeeld aan de behoefte?
Is het evenementen terrein goed ingericht, of zouden we daar nog meer mee kunnen doen? Zo ja, wat dan?
Zijn er ideeën over hoe we samen met de gemeente de onderwerpen: spelen, bewegen en ontmoeten in Oudleusen een nog beter invulling kunnen geven?

Graag horen wij uw wensen, behoeften en opmerkingen. Wij zullen deze dan ter sprake brengen tijdens ons gesprek met de gemeente.
Uw reactie graag voor 20 november via mail sturen naar pboudleusen@hotmail.com of 06-23805802, of via het contactformulier op onze website.

Back To Top