skip to Main Content

Plaatselijk Belang is vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en organisaties in en rond Oudleusen. Elk van deze groepen heeft een contactpersoon die periodiek rapporteert aan Plaatselijk Belang en, wanneer nodig, een beroep doet op het bestuur.

Het gaat hierbij om onder andere de volgende afvaardigingen:

De Wiekelaar. Namens PB heeft Benny Kasper zitting in het dagelijks bestuur.

De Vechtanjer. Inge Koggel gaat jaarlijks als PB afgevaardigde naar deze commissie.

Ophalen contributies. Voor zover de contributie niet automatisch afgeschreven mag worden, zorgen Henk Baarslag en Jan Goos voor de inning van deze gelden.

Verjaardagscommissie PB. Jan Linthorst regelt dat er voldoende mensen zijn om de jarigen van 80 jaar en ouder met een bezoekje namens PB te verblijden

Voorzieningen. Vanuit PB houdt Gerda Seinen zich hier mee bezig. Het gaat o.a. om regelen tweejaarlijkse schouw met de gemeente.

Fietstocht. Sinds 2016 wordt de fietstocht samengesteld door Jan Linthorst.
Website. Voor het onderhoud en bijhouden van de website kunnen wij volledig leunen op de kennis van Dennis van Oenen.

Commissie Onderhoud. Deze wordt aangevoerd door Greta en Dick van Spijker. Het is hun taak om jaarlijks de volgende zaken te monitoren: onderhoud Oude Vechtarm, het bijhouden van de wandel- en fietsroutes (boekjes uitgave etc), bijhouden Wolfsteeg en overige doorkijkjes nabij de Oude Vechtarm en het strandje.

Back To Top