skip to Main Content

Plaatselijk Belang is vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en organisaties in en rond Oudleusen. Elk van deze groepen heeft een contactpersoon die periodiek rapporteert aan Plaatselijk Belang en, wanneer nodig, een beroep doet op het bestuur.

Het gaat hierbij om onder andere de volgende afvaardigingen:

De Wiekelaar. Namens PB heeft Suzan Kampman zitting in het dagelijks bestuur.

De Vechtanjer. Joke Dunnewind gaat jaarlijks als PB afgevaardigde naar deze commissie.

Verjaardagscommissie PB. Jan Linthorst regelt dat er voldoende mensen zijn om de jarigen van 75 jaar en de jarigen van 80 jaar en ouder met een bezoekje namens PB te verblijden

Fietstocht. Sinds 2016 wordt de fietstocht samengesteld door Jan Linthorst.

Website. Het onderhoud en bijhouden van de website wordt door de bestuursleden gedaan, hierbij kunnen wij een beroep doen op de kennis van Dennis van Oenen.

Commissie Onderhoud. Deze wordt aangevoerd door Greta en Dick van Spijker. Het is hun taak om jaarlijks de volgende zaken te monitoren: onderhoud Oude Vechtarm, het bijhouden van de wandel- en fietsroutes (boekjes uitgave etc), bijhouden Wolfsteeg en overige doorkijkjes nabij de Oude Vechtarm en het strandje.

Duofiets. Inge Koggel doet het beheer van de duofiets, technisch ondersteund door Wilfred van Leussen en de website www.duofietsoudleusen.nl neemt Jacco Scherpenkate voor zijn rekening.

Back To Top