skip to Main Content

Als Plaatselijk Belang zetten wij ons in om de belangen van Oudleusen te behartigen.

Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat bij Plaatselijk Belang bekend is waar behoefte aan is. Zo worden er door de gemeente bouwkavels gecreëerd, maar wij weten niet of het aanbod aansluit bij de vraag.

Graag zouden wij reacties willen ontvangen over de woningbehoefte in Oudleusen en omgeving.

Is er bijvoorbeeld belangstelling voor starterswoningen, of mag de nadruk liggen op seniorenwoningen? Zijn er ideeën over het gebruik of het herinzetten van vrijgekomen agrarische gebouwen? Of is er behoefte aan andere woonvormen?

Als Plaatselijk Belang willen wij deze gegevens graag verzamelen, zodat we daarover in gesprek kunnen met de gemeente.

Dit alles om van Oudleusen voor nu en in de toekomst een mooi leefbaar dorp te houden!

Graag ontvangen wij uw reactie via het reactieformulier op deze website.

 

Back To Top