Duurzaam Oudleusen

Het project duurzaamheid is door Plaatselijk Belang Oudleusen overgedragen aan een hiervoor nieuw opgerichte Stichting Duurzaam Oudleusen. Op dinsdagavond 12 maart 2017 hebben de inwoners van Oudleusen kennis gemaakt met Duurzaam Oudleusen. In De Wiekelaar was de grote zaal geboekt om te vertellen over alle plannen en om enthousiasme te kweken ook mee te doen. Zo zijn er de plannen van de werkgroep Historie. Willie van Oenen gaf aan dat “wie het verleden niet kent, het heden niet kan begrijpen!” Zij nam de aanwezigen mee terug naar onze voorouders. “Die leefden zonder afval, en als er dan al iets over was, werd dat omgezet in energie door het in de kachel te stoppen”. “Alle voorzieningen in Oudleusen hebben een geschiedenis”. Om dat voor het voetlicht te brengen, wil de werkgroep het liefst een ruimte, voor exposities en om de rijke historie van Oudleusen zichtbaar en tastbaar te maken. Willie sprak beeldend over de periode net na de tweede Wereldoorlog. Een Hessenweg met een winkel en wat huizen. De Olde Prêke, de bouw van een kerk en later een jeugdgebouw en weer later een sporthal. Samen doen, was haar thema.

De werkgroep Communicatie presenteerde het nieuwe logo en gaf een eerste blik op de website www.duurzaam-oudleusen.nl. De website is nog in ontwikkeling.

Arnaud Slager vertelde over de Pluktuin, al 20 jaar een begrip langs de Hessenweg. Slager vertelt dat “mevrouw Schiphorst noodgedwongen een stapje moest terugzetten”. De Pluktuin kwam in het duurzaamheidcafé in 2015 voorbij als plek voor ontmoeting en verbinding. Samen bloemen, struiken, fruitbomen beheren, een speelplek creëren. Misschien wel met een tuinhuis? – waarin workshops georganiseerd kunnen worden. Voor dit alles wil de werkgroep graag meer vrijwilligers om zich heen groeperen en Arnaud Slager roept belangstellenden op zich te melden.

Over energiebesparende maatregelen en alternatieve energiebronnen heeft Wim Prinsse een presentatie gegeven. “Wij willen hoog inzetten, in 2025 voor alle woningen in Oudleusen een B energielabel!” Hij vertelde wat de werkgroep Energie daar allemaal voor wil doen. Er is een student aangetrokken, die een onderzoek gaat doen naar Oudleusen Energieneutraal. Er wordt onderzocht welke energielabels in 2015 zijn toegekend en wat de werkelijke situatie is. “Want”, zo zegt Prinsse, “er is best veel gedaan maar dat was niet bekend in 2015. En dat willen weten, om te kunnen bekijken wat we moeten doen om een energielabel B te krijgen. Wat zijn daarvan de kosten en wat is de terugverdientijd?“. Er wordt door de werkgroep diepgravend gekeken hoe energie uit de Vecht kan worden gehaald. Technisch is het mogelijk om zo’n 500 huishoudens van energie te voorzien en het is nog betaalbaar ook, aldus Prinsse. Maar misschien nog toevoegen iets over communicatie en de site zoals eerder aangegeven. Ook de mogelijkheden voor zonne- en windenergie passeerden de revue.

Rana Berends, buurtprocesbegeleider West-Overijssel van Buurkracht heeft zich voorgesteld. Zij kan buurtbewoners helpen energiebesparingen te realiseren. Door 7.113 deelnemers is in 180 buurten zo’n € 685.000,– bespaard. Initiatieven worden door Buurkracht ondersteund en er wordt maat werk geleverd. “Slim besparen, doe je samen! Doen jullie mee?”, was haar uitnodiging aan de aanwezigen.

Antje Kingma van Duurzaam Hoonhorst vertelde een verhaal. Zij vertelde hoe het was en hoe het zo gekomen is in Hoonhorst. De zaal luisterde ademloos en met beelden werd ondersteund welke 50 projecten in Hoonhorst gerealiseerd zijn. Zij gaf tips en tricks hoe je succesvol kunt zijn en met elkaar “gezond, groen en gemeenschappelijk iets kunt realiseren en? – het is dan nog gezellig ook!”

Wim Prinsse sprak na afloop: “deze avond heeft vele energie opgeleverd en dat gaan we samen met elkaar benutten!” Hij riep de aanwezigen in de zaal op in de buurt en omgeving enthousiast over de plannen te vertellen en erbij te betrekken. www.duurzaam-oudleusen.nl.

 

Facebook Twitter