skip to Main Content

Langzaam maar zeker komen de wegwerkers richting Oudleusen, vanuit Ommen en vanuit Zwolle komen ze steeds dichterbij.
Wanneer wordt er in Oudleusen gestart en wat gaan ze dan doen?
Het antwoord op deze vraag heeft Plaatselijk Belang afgelopen 17 november gekregen tijdens een overleg met de provincie en de aannemer.
Graag willen wij de uitkomsten van dit overleg met u delen, zodat u ook weet wat er staat te gebeuren.

In het gebied tussen kruispunt Driesen en Varsen komen vier fietstunnels:
De eerste komt in het verlengde van de Welsummerweg en de Veldweg. De oversteek en afslag verdwijnt, fietsers kunnen via de tunnel oversteken.
Op de plaats waar nu de stoplichten staan in Oudleusen komt een turborotonde voor het autoverkeer, schuin onder deze rotonde komt ook een fietstunnel.
Tussen de Muldersweg en de Roadrunner komt ook een fietstunnel, deze tunnel komt naar boven in de berm tussen de Parallelstraat en de Hessenweg. In het oorspronkelijk ontwerp van deze tunnel zat een vrij scherpe bocht. Plaatselijk Belang en de gemeente Dalfsen hebben aangegeven dat dit een gevaarlijke onoverzichtelijke bocht zou worden. Wij zijn blij dat de provincie kans heeft gezien hier gehoor aan te geven, het ontwerp is aangepast en de bocht zal veel minder scherp worden.
De afslagen vanaf de Hessenweg naar de Benzinepomp en Roadrunner blijven bestaan zoals ze nu ook zijn.
Bij de Maneweg komt een afslag en een fietsoversteek, deze is zo gemaakt dat de fietsers midden op de weg kunnen wachten.
Ook bij de Hekmansweg wordt een fietstunnel gemaakt.
Verder worden het grootste gedeelte van de oversteken afgesloten. De paaltjes in de berm blijven staan om te voorkomen dat er verkeer van de parallelweg naar de hoofdrijbaan gaat via de berm.
De parallelwegen worden verbreed en krijgen grasklinkers langs de randen.

Wat gaat er binnenkort starten?

Vanaf half December zal er gestart worden met het graven van de nieuwe sloten rond de toekomstige turborotonde, perceeleigenaren zullen vooraf het verzoek krijgen de grond vrij van afrastering etc. te maken.
Als de sloten gegraven zijn zullen de nutsbedrijven aan het werk gaan, kabels en leiding zullen verlegd gaan worden. Dit is een flinke klus waar ze tot ver in het voorjaar mee bezig zullen zijn.
Aansluitend zullen de parallelwegen verbreed gaan worden, zodat deze klaar zijn voor de grote afsluiting……
Deze grote afsluiting gaat volgend zomer gebeuren, dan zal de hele Hessenweg vanaf Varsen tot aan Ankum drie weken afgesloten worden voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer kan dan via de parallelwegen.
Tijdens deze afsluiting zullen alle tunnels onder de weg geplaatst worden en zal het hele traject van nieuw asfalt voorzien worden.
Over deze afsluiting zullen wij nauw contact houden met de provincie en de aannemer.

Ook is de provincie bezig met het maken van een beplantingsplan. Er wordt uitgedacht hoe er een herplant plaats kan vinden van de geruimde bomen en struiken. De verwachting is dat binnen enkele weken een voorstel klaar is, Plaatselijk belang krijgt dan de gelegenheid om hierover mee te praten.

De huizen welke ooit door de provincie zijn opgekocht, maar bij nader inzien toch niet gesloopt hoeven te worden, zullen in de loop van volgend jaar te koop worden aangeboden.

Tot slot:
De provincie heeft een mooie website gemaakt waarop een duidelijk impressie weergegeven is van de toekomstige Hessenweg:
www.vechtdalverbinding.nl
Door hier te klikken kan de hele route in 3D bekeken worden.

Wilt u actuele informatie over de voortgang, dan kan dat via de bouwapp
En bijna dagelijks worden voortgangsfoto’s geplaatst op Facebook en Instagram

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws rondom het project Vechtdal Verbinding dan kunt u zich ook nog aanmelden voor de (digitale) nieuwsbrief: vechtdalverbinding@overijssel.

Back To Top