Paasvuur

Zoals gebruikelijk is, wordt jaarlijks op 2e paasdag het vreugdevuur ontstoken. Wij zijn de familie Van Gelder zeer erkentelijk voor het telkens weer beschikbaar stellen van de grond. In 2017 is het vuur aangestoken door Dirk Wennemars. Dirk heeft zich altijd veel en vaak ingezet voor allerlei maatschappelijke zaken in Oudleusen. Hij zit altijd vol nieuwe ideeën welke een aanzet kunnen zijn voor iets nieuws in ons dorp. Dit jaar bestaat onze buurtsuper /cateraar 25 jaar. Wij van plaatselijk belang vonden het meer dan terecht dat hij het paasvuur dit jaar aansteekt als een soort van felicitatie en hopen dat hij nog lang onze buurtsuper blijft. Heel veel mensen genieten elk jaar weer van het vreugdevuur.

Facebook Twitter