skip to Main Content
De Vechtanjer is een gratis wekelijks dorpsblad dat in een oplage van 750 stuks wordt verspreid in kern en buitengebied van Oudleusen. Plaatselijk Belang was een van de initiatiefnemers en is nog altijd bij het blad betrokken.

Lokaal nieuws
De Vechtanjer brengt nieuws dat betrekking heeft op Oudleusen en een aanvulling biedt op de andere nieuwsmedia. Het blad wordt bekostigd uit advertentieinkomsten en een aantal jaarlijkse bijdragen, onder andere van Plaatselijk Belang.

In 2009 vierde de Vechtanjer het tienjarig bestaan met een expositie en de jubileumuitgave “Oudleusen Centraal”, een boekje waarin columns en “Leusjes” uit de Vechtanjer werden gepubliceerd.

De Vechtanjer heeft inmiddels ook een digitale versie die te lezen is op www.vechtanjer.nl. Kopij aanleveren kan per e-mail naar redactie@vechtanjer.nl.

Back To Top