skip to Main Content

Oudleusen tekent protest aan bij procedure namen tunnels N340

Namens Plaatselijk Belang Oudleusen en de Historische kring Dalfsen heeft de werkgroep Oudleusen bezwaar aangetekend bij de provincie over de gang van zaken bij het namenproject voor de tunnels in de Hessenweg. In en bij Oudleusen zijn vier tunnels die van een naam worden voorzien; daarvoor kon de bevolking ideeën aandragen.

Over deze ideeën kan nu gestemd worden. In de lijst die door de provincie de afgelopen week is gepresenteerd zijn echter storende fouten geslopen. Namen staan bij verkeerde tunnels.  Ook staan er raadselachtige namen in die waarschijnlijk verkeerd begrepen en dus verkeerd geschreven zijn. Verder staat er geen enkele verklaring bij de namen terwijl degenen die namen aanleverden er wel de nodige achtergrondinformatie bij moesten geven.

Op deze manier kan de stemming, die intussen al in volle gang is, niet goed verlopen. Zo krijgen alle aangeleverde namen geen gelijke kansen.  Allemaal erg jammer want het was zo’n goed idee. Op deze manier bestaat de kans dat er namen gekozen worden die voor veel onbegrip en discussie gaan zorgen. De provincie heeft nog niet gereageerd op het bezwaar.

Back To Top