skip to Main Content

Zoals iedereen kan zien wordt er in Oudleusen flink gebouwd, onze kern groeit flink.

Van het huidige bouwgebied (Muldersveld 1) zijn alle kavels uitgegeven. Binnen afzienbare tijd zal er begonnen worden met het bouwrijp maken van de uitbreiding: Muldersveld 2.
Op dinsdagavond 9 Mei om 20.00 uur heeft Plaatselijk Belang een voorlichtingsavond georganiseerd over deze uitbreiding.
De gemeente zal uitleggen waar het plan ligt en wat de inrichtingsplannen zijn zoals die er nu liggen.
Ook zal woningbouwvereniging de Vechthorst deze avond uitleg geven over hun werkwijze en plannen.
Tijdens deze avond zal er voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

De presentaties van 9 Mei 2023 zijn hier terug te kijken:
Gemeente Dalfsen
Woonstichting Vechthorst

Back To Top