skip to Main Content

Afgelopen voorjaar is er een informatieavond geweest over de uitbreidingsplannen van Oudleusen.
Tijdens deze avond die georganiseerd werd door Plaatselijk belang is door de gemeente Dalfsen en woonstichting Vechthorst uitleg gegeven over de invulling van uitbreidingsgebied Muldersweg II.
Ook was er gelegenheid om een belangstellingsformulier in te vullen, dat is door velen gedaan.
Met deze informatie heeft Plaatselijk belang samen met de gemeente gekeken of de plannen passen bij de vraag.
Onze gezamenlijke conclusie is dat de vraag en het aanbod op dit moment goed op elkaar aansluiten.

Na het bouwrijp maken van de uitbreiding Muldersweg II wordt het tijd voor de start van de bouwwerkzaamheden.
Woonstichting Vechthorst zal starten met de bouw van 6 huurwoningen.
Tijdens de informatieavond is de vraag naar huurwoningen minimaal gebleken, echter heeft de gemeente vanuit de overheid opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Ook in Oudleusen is zeker behoefte aan goedkopere huurwoningen.
In het eerste kwartaal van 2024 zal de uitgifte gestart worden van één 2-onder-1 kap woning en één vrijstaande woning.
Er is in Oudleusen veel behoeft aan starterswoningen, echter tijdens de informatieavond is gebleken dat er ook diverse starters belangstellig hebben bij een 2-onder-1 kap woning.

Verder staat er (zoals het er nu naar uitziet) een rij van 6 starterswoningen gepland voor uitgifte in 2025. Deze zullen weer als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) uitgegeven worden.
Bij een CPO zijn de  toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouw-project.

Back To Top